ساخت وبلاگ دانلود رمان چت روم
انواع نژاد گوسفند

ماکیان البرز

ماکیان البرز

انواع نژاد گوسفند

 گوسفند 

طالشی: نژادی میباشد با گرایش تولید گوشت . ریزجثه و با دنبه کوچک .رنگ تن نخودی تا سفی یا این که منتخب از سر و رخ و انتهای دست و پاها دارنده لکه های قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره، بندرت رنگ سیاه نیز دیده می شود . 
متوسط وزن: قوچ 5/47 کیلوگرم و میش 6/43 کیلوگرم 12 . 
گوسفند عربی: نژادی هست گوشتی، رنگ همگانی بدن سپید شکری، با تنوع نخودی، قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره . متوسط وزن قوچ 46/61 کیلوگرم و میش 85/38 کیلوگرم . 
13 . 
گوسفند فراهانی: نژادی 
هست پشمی – گوشتی، رنگ تن سپید متمایل به نخودی با لکه های سیاه رنگ دور چشم، گوشها، پوزه و مفاصل دست و پا متوسط وزن: قوچ 02/51 کیلوگرم و میش 96/39 کیلوگرم 14 . 
گوسفند فشندی: نژادی است گوشتی – شیری با جثه تقریبا گران قدر . رنگ تن در بدو ساخت قهوه ای شفاف تا قهوه ای تیره و در بالغین از کرم،کهربایی روشن و قهوه ای روشن تا قهوه وعظ میکرد ی تیره متغیر می باشد . 
متوسط وزن: قوچ 77 کیلوگرم و میش 42 کیلوگرم 15_گوسفند 
قره گل سرخسی: نژادی هست پوستی – گوشتی،رنگ بدن در بدو ولادت سیاه و در بلوغ به رنگ خاکستری تغییر‌و تحول می یابد . 
میانگین وزن: قوچ 5/72 کیلوگرم و میش 5/52 کیلوگرم 16- 
گوسفند قزل: نژادی 
است گوشتی – شیری رنگ همگانی بدن قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با تنوع رنگ قرمز، میانگین وزن: قوچ 6/81 و میش 6/53 کیلوگرم 17 .
گوسفند قشقایی: نژادی است گوشتی ،در بدو ساخت کاملاً قهوه ای و پس از 6 ماهگی به رنگ شکری تبدیل می گردد . اما رنگ سر وصورت جلوی سینه، زیر شکم، دست و پا به رنگ قهوه ای باقی می ماند . رنگ همگانی بدن، دام بالغ سپید بور، بور قرمز، ابلق سیاه و سفید ابلق بور می باشد . 
متوسط وزن: قوچ 69کیلوگرم و میش 52 کیلوگرم 18 . 
گوسفند کبوده شیراز: نژادی 
می باشد پوستی- گوشتی رنگ بدن خاکستری تا سپید و تنوع رنگهای قهوه ای، سیاه، خاکستری و بور مشاهده می شود میانگین وزن: قوچ 62 کیلوگرم و میش 5/49 کیلوگرم 19 . 
گوسفند کردی: نژادی میباشد گوشتی، رنگ همگانی تن سفید نخودی با تنوع رنگ خرمایی روشن تا تیره وسیاه در قسمت های سر و صورت، گردن و گوش، مشاهده می شود . 
متوسط وزن: قوچ 5/65 کیلوگرم و میش 35/38 کیلوگرم 20 . 
گوسفند کرمانی: نژادی 
می‌باشد پشمی- گوشتی، رنگ بدن سپید متمایل به نخودی، میانگین وزن: قوچ 63 کیلوگرم و میش 51 کیلوگرم 21 . 
گوسفند کلکوهی: نژادی میباشد گوشتی، رنگ عمومی تن سپید متمایل به کرم و رنگ سر و فیس خرمایی، سیاه، و بور . 
میانگین وزن: قوچ 6/75 کیلوگرم و میش 7/43کیلوگرم 22 . 
گوسفند لری: نژادی می باشد گوشتی، رنگ عمومی بدن سپید متمایل به کرم و رنگ رمز و صورت خرمایی، سیاه و بور . 
متوسط وزن: قوچ 6/75 کیلوگرم و میش 5/55 کیلوگرم 23 . 
گوسفند لری بختیاری: نژادی هست گوشتی، رنگ عمومی بدن متأثر از رنگ تولد، دارای تنوع سفید، خاکستری شفاف تا تیره، ابلق( سفید، خاکستری تیره و روشن) و چهارگل( مخلوطی از رنگها ) مشاهده می شود . 
متوسط وزن:قوچ 2/104 کیلوگرم و میش 63/58 کیلوگرم 24 .گوسفند 
ماکویی: نژادی 
می باشد پشمی – گوشتی رنگ بدن سفید، گوشها، پوزه و انتهای چهارقلم دست و پا، به دور دیده دارای لکه های منحصر سیاه، متوسط وزن: قوچ 49 کیلوگرم ومیش 5/38 کیلوگرم 25 . 
گوسفند مغانی: نژادی هست گوشتی – شیری، رنگ بره در بدو میلاد قهوه ای و در برهه زمانی بلوغ به رنگ شکری یا این که نخودی تبدیل می شود . 
میانگین وزن: قوچ 76 کیلوگرم و میش 6/62 کیلوگرم 26 . 
گوسفند نائینی: نژادی میباشد پشمی – گوشتی رنگ تن سپید یکپارچه با لکه های سیاه دور چشم، پوزه، انتهای گوش و مفاصل دست و پا . 
میانگین وزن قوچ 42کیلوگرم و میش 35 کیلوگرم 27 . 
گوسفند مهربان: نژادی است گوشتی با گرایش ایجاد شیر، رنگ موفق همگانی بدن دام قهوه ای، طیف های شفاف تا تیره و سیاه هم مشاهده می شود . 
متوسط وزن: قوچ 76 کیلوگرم و میش 6/62 کیلوگرم نژادهای 
گاو ایرانی 1 . 
گاو تالشی: نژادی میباشد شیری – گوشتی ، جثه بزرگ، رنگ چیره سیاه و قرمز آجری که به رنگهای زرد، سفید آهویی نیز دیده می شود . میانگین ایجاد شیر در یک زمان شیردهی 645 کیلوگرم با 5 درصد چربی . 
2 . 
گاو دشتیاری: نژادی است شیری –گوشتی جثه بزرگ، رنگ چیره قهوه ای سوخته که به رنگهای سیاه، حنایی، و طوسی و ابلق هم چشم می شد میانگین ایجاد شیر در یک زمان شیردهی 963 کیلوگرم . 
3 . 
گاو سرابی: نژادی می‌باشد شیری – گوشتی، جثه بزرگ، رنگ بدن متنوع از زرد، روشن تا قهوه ای سوخته محیط دیده سپید تا قهوه ای، میانگین ایجاد شیر در یک عصر شیردهی 1477 کیلوگرم با77/4 درصد چربی . 
4 . گاو سیستانی: نژادی می‌باشد گوشتی، جثه بزرگ، رنگ غالب، سیاه و به رنگهای ابلق( سیاه و سفید) هم چشم می شود . میانگین ساخت شیر در یک زمان شیردهی 143 کیلوگرم، متوسط افزایش وزن تن روزانه 34/11 کیلوگرم با ضریب تبدیل غذا به وزن زنده8 به 1 . 
5 . 
گاو گلپایگانی: نژادی 
هست شیری – گوشتی جثه متوسط، رنگ پیروز قرمز، حنایی میانگین ساخت شیر در یک دوره شیردهی 580 کیلوگرم با 72/4 درصد چربی 6 . 
گاو نجدی: نژادی می باشد شیری – گوشتی، جثه متوسط، رنگ غالب قرمز، حنایی،میانگین ساخت شیر در یک زمان شیردهی 580 کیلوگرم با 72/4 درصد چربی . 
نژادهای 
گاومیش ایرانی 1 . 
گاومیش خوزستانی: نژادی می باشد شیری جثه تقریبا بزرگ، رنگ سیاه، متوسط ساخت شیر در یک زمان شیردهی 1600 کیلوگرم با 41/6 درصد چربی . 
2 . 
گاومیش آذربابجانی: نژادی هست شیری، جثه نسبتاً بزرگ، رنگ سیاه، قهوه ای تیره و واضح متوط تولید شیر در یک عصر شیردهی 1400 کیلوگرم با 8/6 درصد چربی . 
3 .گاومیش 
گیلانی: نژادی میباشد شیری، جثه متوسط، رنگ سیاه و قهوه ای تیره، متوسط، ساخت شیر در یک عصر شیردهی 1300 کیلوگرم با 56/5 درصد چربی . 
5 . 
گاومیش مازندرانی: نژادی میباشد شیری، جثه تقریبا بزرگ، رنگ موفق سیاه، تولیدشیر در یک زمان شیردهی 1400 کیلوگرم با 3/7 درصد چربی . 

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 10
برچسب ها : پرس پلت,
+ نوشته شده در دوشنبه 3 تير 1398ساعت 13:58 توسط علی پور |