ساخت وبلاگ دانلود رمان چت روم
کامل کننده های بی نیاز شده گاو شیری مکمل

ماکیان البرز

ماکیان البرز

کامل کننده های بی نیاز شده گاو شیری مکمل

 کامل کننده 

های بی نیاز شده گاو شیری مکمل 
های غنی گردیده گاو شیری 
شامل 
تکمیل کننده ویتامینی NEO, PRO, MAX مشتمل بر 
کامل کننده معدنی NEO, PRO, MAX کاهش 
تولید آمونیاک در شکمبه و ارتقاء جریان آمینو اسیدی و پپتیدی به روده کوچک بهبود توازن نیتروژن در بدن 
حذف باکتری های گرم مثبت در شکمبه و بهبود بازده طعام 
افزایش تولید پروپیونات در شکمبه و کاهش بالانس منفی انرژی پیشگیری 
از وقوع بیماری های متابولیک مثل کتوز، اسیدوز و جابجایی شیردان 
بهبود متابولیسم اسیدهای چرب 
کاهش غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه پلاسما بهبود 
کارایی کبد در متابولیسم اسیدهای چرب افزایش 
مصرف خوراک و بهبود متابولیسم انرژی ارتقا 
سطح ایمنوگلوبولین های پلاسمای خون و بهبود تلاش سیستم ایمنی بهبود 
پوشش بدن 
جلوگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش 
انتقال یون های آهن، از ترانسفرین ( جانور در پلاسما ) به فریتین 
افزایش خواص آنتی اکسیدانی و کاهش تشکیل رادیکال های آزاد کمپانی 
در مکانیسم های اکسیداسیون و احیاء سلول ارتقا 
تکثیر لنفوسیت ها و تقویت عملکرد سیستم ایمنی کاهش 
اثرها زیانبار ناشی از تنش های گرمایی و سرمایی 
 
توضیحات 
سفارش 
مصرف پاسخ 
به سوالات 
بحران های اخیر در ارتباط با طرز برآورد احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی و ابتکار عمل تکنیک های تازه باعث افزایش احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری گردیده است . از طرفی ارتقاء پتانسیل ژنتیکی دام های امروزی، دانشمندان را بر آن داشته می باشد تا بر گزارش های قبل خویش تجدید نظر کرده و به برآورد احتیاجات تازه دام ها با تراز ایجاد کنونی بپردازند . نیاز گاوهای شیری به ویتامین ها و مواد معدنی پایین تأثیر عواملی مختلفی نظیر سن، سطح آبستنی و دوره شیردهی و غیره قرار دارد . در اکنون حاضر معضلات ذیل بالینی مثل اختلالات متابولیک ذیل بالینی، فحلی های خاموش، جفت ماندگی و غیره در گله های گاو شیری چالشی تبارک محسوب می شود . معلوم شده میباشد که مواد معدنی قلیل مصرف و ویتامین های قضیه نیاز برای پاسخ بهینه سیستم ایمنی بخش اعظم از مقدار موضوع نیاز آن برای رشد و ساخت مثل می باشد . لذا وقتی که حیوان در معرض فقدان ریز مغذی ها قرار می گیرد، او‌لین بخشی از بدن که در گیر نقصان خواهد شد سیستم ایمنی خواهد بود . ولی این وضعیت در ابتدا به فیس ذیل کلینیکی می‌باشد که باعث خسارت های اقتصادی بزرگی در گله های گاو شیری می شود، سوای آنکه چنین کمبودهایی در گله قابل تشخیص باشد . سیستم ایمنی کارکشته در حیوان یک مانع در برابر دست اندرکاران فرنگی بوده و برای همت صحیح سایر نهاد های تن مضاعف اضطراری هست . گاوهای شیری که در عصر انتقال به راز می برند (21 روز گذشته تا 21 روز بعد از آن از زایمان) به استدلال پاسخ های التهابی و تنش های متابولیکی نسبت به چنین کمبودهایی با اهمیت خیس می باشند . کاهش تلاش تولید مثلی، وقوع اختلالات متابولیک و بیماری های عفونی (نظیر ورم پستان) در پی تضعیف سیستم ایمنی، کاهش ایجاد شیر، از دست رفتن نمره شرایط بدنی، پوشش بدن نامطلوب مواردی از نبود مواد معدنی و ویتامین ها در گاوهای شیری محسوب می شوند . از این گذشته، به دلیل شرایط اقلیمی مرزو بوم و پایین بودن کیفیت علوفه ها به کار گیری از مکمل های معدنی و ویتامینی برای کارایی مطلوب گله و تولید باصرفه اجتناب ناپذیر خواهد بود . 
Optimal 
nutrition of vitamins 
موننسین 
موننسین یک آیونوفر پلی کربوکسیلیک می باشد که به تیتر نمک سدیمی به جیره گاوهای شیری افزوده می شود . آیونوفرها نفوذ پذیری یون ها در دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت را تغییر‌و تحول داده و به طور انتخابی سبب ساز حذف آنها می شوند . تغییر در جمعیت میکروبی شکمبه از طریق موننسین باعث به ارتقاء منفعت وری انرژی، بهبود توازن نیتروژن و کاهش خطر نفخ و اسیدوز لاکتیکی خواهد شد . پژوهش های گوناگون در گاو شیری حاکی از اثرات مثبت موننسین بر سیستم متابولیکی، سلامت، ساخت و تولید مثل است . موننسین سبب بهبود متابولیسم انرژی، افزایش ساخت و بازده تولید شیر و ارتقاء ترکیبات شیر، ارتقا گلوکز خون، کاهش اجسام کتونی (استواستات و BHBA) و اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) در خون و در فیض کاهش خطر وقوع بیماری های متابولیک (نظیر کتوز و جابجایی شیردان)، کاهش ورم پستان، بهبود رویش و بازده غذا و ارتقاء نمره ی حالت بدنی می شود . 
 
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 29
برچسب ها : پرس پلت,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 تير 1398ساعت 14:36 توسط علی پور |