ساخت وبلاگ دانلود رمان چت روم
خوراکهای ارگانیک

ماکیان البرز

ماکیان البرز

خوراکهای ارگانیک

 انگیزه ما در بخش دامپروری تکمیل مواد مو جود در طعام جهت پاسخگویی ظریف به مجموع احتیاجات غذایی بدن دام هست . امروزه علاوه بر خوراکهای ارگانیک جهت تکمیل جیره های غذایی به آن ها مواد مصنوعی افزودنی مانند ویتامینها، نمک و اسیدهای آمینه مصنوعی نیز بیش تر میکنیم اما هیچکس نمیتواند اطمینان داشته باشد که غذایی کاملاً مطابق با نیاز حیوان تنظیم نموده می باشد بلکه همت ما در جهت نزدیک کردن هرچه بخش اعظم ترکیب طعام به نیاز دام میباشد . ویزگی یک متخصص تغذیه موفق، آشنایی دقیق مواد خوراکی و اثرات متقابل در میان مواد خوراکی و نیز شناخت ظریف ساختار فیزیولوژیک و آناتومیک دستگاه گوارش دام میباشد . پس از آشنایی مواد خوراکی و روش پاسخ دام به ماده خوراکی، کارشناس تغذیه می بایست قوی باشد غذایی با کاملترین ادغام و با دست‌کم هزینه جهت تولید کیفیت بالا و اقتصادی، تهیه کند . روشهای تهیه طعام و تهیه و تنظیم جیره غذایی در ادامه دروس تغذیه مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .مواد مغذی(Nutrients) ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی می‌باشند که حاصل از فعالیتهای کاتابولیسم و آنابولیسم در موجودات زنده می‌باشند و درصورتی که موجودی کار کشته به تولید آن در تن خویش نباشد، جهت ادامه حیات نیاز به دریافت آن ماده مغذی از نحوه طعام دارااست . از جمله مواد مغذی میتوان از آب، کربوهیدراتها، چربی ها، پروتئینها، املاح معدنی و ویتامینها را نام موفقیت .دردرس اصول تغذیه دام به تحلیل كلیه این مواد مغذی خواهیم پرداخت . 

پرس پلت

بطورکلی بخش زراعت با هدف ساخت مواد خوراکی جهت مصرف بی واسطه بوسیله بشر و مصرف بوسیله بخش دامپروری به کار ایجاد کشاورزی می‌پردازد . بخش عمده خوراکهای قضیه به کارگیری در رویش دام با منشا گیاهی می باشند . گیاهان با به کار گیری از انرژی خورشید و فتوسنتز کارکشته به ساختن مواد مغذی زمینه نیاز خویش میباشند و مواد مغذی ساخت شده را در جهت تولید اندامهای گیاهی و به خواسته تولیدمثل جهت ساخت دانه ها استعمال مینمایند . این مواد مغذی ذخیره گردیده دربافتهای گیاهی، زمینه به کارگیری دام قرارمی گیرد . معمولاً تراکم مواد مغذی جانور در دانه بیش از مواد مغذی ذخیره گردیده در سایر اندامهای گیاهی می باشد و دانه ها بها بیشتری در تغذیه دام دارا هستند .مواد مغذی دریافتی به وسیله دامها جهت رفع نیازهای رشد، مراقبت و ساخت موضوع استفاده قرار می گیرد .پروتئینها نقش ساختمانی و نقش تنظیمی و نقش کاتالیتیک را در تن برعهده دارند و از اسیدهای آمینه تشکیل گردیده اند که برخی از اسیدهای آمینه به وسیله تن دامها قابل سنتز نیستند و می بایست از شیوه خوراک وارد تن شوند .( 
اسیدهای آمینه اضطراری ) کربوهیدراتها در تن نقش ذخیره انرژی شیمیایی(گلیکوژن) و نیز انتقال انرژی شیمیایی در باطن بدن را برعهده دارا هستند .لیپیدها وظیفه ذخیره انرژی شیمیایی جهت بدن و نقش تنظیمی و نیز نقش در مهیا نمودن ویتامینهای محلول در چربی دارا‌هستند .معمولاً بخش اعظم مواد خوراکی قضیه مصرف در دامپروری دارنده منشا گیاهی می‌باشند و بخش اندکی از منابع خوراکی از بقایای جانوران و محصولات فرعی تغذیه انسان آماده می‌گردند . ولی در هر دو بخش ترکیب مواد تشکیل دهنده خوراکها یکسان می باشد و به صورت زیر قابل طبقه بندی هستند . این مدل طبقه بندی در شناخت دقیق گونه های مواد شیمیایی جانور درخوراکها حائزاهمیت می باشد . 
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 2
موضوع : | بازدید : 9
برچسب ها : پرس پلت,
+ نوشته شده در پنجشنبه 20 تير 1398ساعت 12:48 توسط علی پور |